Narkotest information

En narkotest er en lille plastic plade, som indeholder nogle reagenser, som gør at man kan spore om der er narkotika i en urinprøve. Uden at gå helt i dybden med de tekniske definitioner, fungerer det ved at nogle ‘antistoffer’ konkurrerer mod et konjugat i selve testmembranen. Herefter sker der nogle farveforandringer i testen, som gør at man kan aflæse resultatet som enten positivt (påvist) eller negativt (ikke påvist).

Værd at vide om narkotest

Når man anvender narkotest, er der en række faktorer som man skal være opmærksom på. Nogle af disse er, hvordan man tolker resultatet, krydsreaktion og sporingstider. På denne side, finder du information om disse.

Tolkning af resultater

En narkotest er som udgangspunkt meget nem at aflæse, men det er også vigtigt, hvordan resultatet tolkes. Der er stor forskel på om man tester for f.eks. kokain eller benzodiazepiner, i forhold til om der er medicin som kan forårsage et positivt resultat.

Generelt for kokain, er der ikke noget medicin som kan reagere på testen og har man en positiv kokain test, ja så er man næsten 100% sikker på at det ER kokain testen reagerer på. Benzodiazepiner er en medicinsk substans, som indgår i mange forskellige præparater indenfor angstdæmpende, beroligende og anti-depressiv medicin. Et positivt resultat på en benzotest, kan altså skyldes indtag af mange forskellige lægemidler/medicin.

Når medicin forårsager et positivt resultat på en narkotest, kaldes det normalt “krydsreaktion”. Krydsreaktion og eksempler herpå, gennemgås nedenfor.

Svage teststreger, er ofte genstand for tvivl om hvorvidt testen så er positiv eller negativ. Eftersom narkotesten viser et positivt resultat, ved at teststregen udebliver (se eksempel nederst), opstår der ofte tvivl, så snart teststregen er “svag”. Det er nemlig normalt, at teststregen er svagere end selve kontrolstregen, og så er det at der opstår tvivl.

Tvivlen går ud på, om når teststregen er “svag”, betyder det så at der er et lavt indhold af den pågældende narkotika som testen sporer efter? Det gør det ikke! Så snart man kan skimte en teststreg, så skal man tolke narkotesten som negativ (“ren”). Når en narkotest er positiv, vil der ikke være antydningen af en teststreg, testfeltet vil være fuldstændig blankt.

Man må aldrig holde testen op mod lyset eller under skarpe lamper, når man aflæser den, da det kan komme til at ligne at der er en streg i testfeltet. Testen skal aflæses liggende på en plan overflade, uden unaturligt brug af lyskilder.

Krydsreaktion

Som nævnt ovenfor, kalder man det krydsreaktion, når medicin giver positivt resultat på en narkotest. Nogen kalder det en fejl ved testen når det sker, men det er ikke en korrekt konklusion. En narkotest er et begreb som dækker over tests, som tester for de fleste former for narkotika. Flere narkotika klassificerede substanser, minder i deres opbygning og struktur meget om nogle af de indholdsstoffer som indgår i visse lægemidler.

Det mest ‘normale’ eksempel på krydsreaktion, er når Kodimagnyl giver positivt resultat på en test for opioid gruppen (OPI). Opioid gruppen, består af både heroin, morfin og kodein. Kodimagnyl indeholder kodein, derfor det positive resultat. Blå birkes, kan også forårsage positivt resultat på en narkotest. Blå birkes er frø fra opiumvalmuen, og vil i større mængder reagere på en opiat test. Er man ikke klar over disse faktorer, kan man let komme til fejlagtigt, at anklage en person for at have indtaget f.eks. heroin eller morfin.

Udover ovennævnte eksempel, findes der også andre præparater og lægemidler som kan reagere på forskellige narkotests. Her finder du en liste over medicin som kan reagere på narkotests. Listen opdateres løbende.

Sporingstider

Der er forholdsvis stor forskel på hvor længe narkotika kan spores med en narkotest. Hvor længe narkotika kan spores på en narkotest, kommer helt og aldeles an på, hvilken type narkotika der er tale om.

Hash og visse benzodiazepiner (Oxazepam og Diazepam), kan generelt spores i meget længere tid, end de fleste andre typer narkotika. Klik her for at læse hvor længe hash kan spores med en hash test.

Her er en liste over, hvor længe de mest almindelige typer af narkotika, kan spores på en narkotest:

  • Amfetamin: op til 2 døgn*
  • Benzodiazepiner: op til 10 døgn (Oxazepam og Diazepam op til ca. 30 døgn)*
  • Kokain: op til 3 døgn*
  • MDMA (ecstasy): op til 2 døgn*
  • Opiater: op til 4 døgn*
  • Hash (THC): Læs om hash sporingstid her

* Sporingstiden for narkotika og hash, kan variere en smule i forhold til ovenstående tidsintervaller.

Sådan aflæser man resultatet på en narkotest

Selve måden man aflæser en narkotest på, er modsat af f.eks. en graviditetstest. På en narkotest, vil teststregen udeblive (se illustrationen nedenfor), hvis resultatet er positivt, altså hvis der findes narkotika i urinprøven.

narkotest resultat

Konfirmatoriske analyser, jura, GC/MS

En narkotest er ikke 100% sikker, og heller ikke juridisk gyldig. Det vil sige, at en person ikke må dømmes, kun på baggrund af resultatet på en narkotest (screeningsanalyse). Formalia omkring jura og håndtering af resultater, bliver i Danmark sjældent overholdt, hvilket betyder at mange personer dømmes på falsk grundlag.

En narkotest (screeningsanalyse), skal altid følges op med en GC/MS konfirmatorisk analyse som foretages på et laboratorium.